Load Mo Sarili Mo Marketing Plan

Monday, April 26, 2010

Read more...

BOM Load Mo Sarili Mo Cabanatuan

Saturday, April 17, 2010
Read more...

Load Mo Sarili Mo PLATINUM PACKAGE

Monday, April 12, 2010

PLATINUM PACKAGE

  • P5990 with P500 load fund
  • PLUS! 1 Surf TV
  • Comes with SIM card and presentation handouts
COMMISSIONS

1.75 %

Read more...

LMSM – LOAD MO SARILI MO COMMANDS

Friday, April 9, 2010

LMSM – LOAD MO SARILI MO COMMANDS

(send to 0908-9115555)

TO REGISTEER THRU TEXTING:

REGACTIVATION ID*SPONSOR’S MOBILE NO.*PIN*FULL NAME*ADDRESS
Example: Reg 123456789012*09181234567*4381*Juan Dela Cruz*109 Apo St. Mabini Homesite, Cabanatuan City

TO SELF-LOAD:

ME AMOUNT PIN
Example: ME 30 4381

TO LOAD OTHER USERS: (%MARGIN JUST NEEDED FOR LMSM REQD MONTHLY LOADING)

MOBILE # OF RECIPIENT AMOUNT PIN
Example: 09181234567 30 4381

TO TRANSFER LOAD FUND:

MOBILE # OF RECIPIENT LF AMOUNT PIN
Example: 09181234567 LF30 4381

TO CHANGE PIN:

CPINOLP PIN NEW PIN
Example: Cpin 4381 4380

TO CHECK LOAD FUND BALANCE:

BAL PIN
Example: Bal 4381

TO ENCASH LOAD FUND:

LFOUT AMOUNT PIN
Example: Lfout 1000 4381

FOR INQUIRIES:

HELP QUESTION
Example: Help Where can I pay for additional load fund?

Read more...

About LMSM

Saturday, April 3, 2010

Ang LOAD MO SARILI MO ay isang LIVELIHOOD OPPORTUNITY para sa mga nagnanais na mag-negosyo gamit ang kanilang cellphone. Bawat myembro ay mayroong kakayahang mag-load sa kanyang sarili at sa ibang Smart users! Maliit lamang ang puhunan sa LMSM ngunit malaki ang potensyal na pagkakakitaan. Maaring kumita mula P20,000 hanggang P120,000 o higit pa buwan-buwan! Tanging SMART products lamang ang produktong dinadala ng LMSM.

Read more...

Followers

  © Free Blogger Templates Columnus by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP